Hlavní ceny

Obor klavír

  1. cena 250 000 Kč
  2. cena 150 000 Kč
  3. cena 100 000 Kč

 

Obor smyčcové kvarteto

  1. cena 500 000 Kč
  2. cena 300 000 Kč
  3. cena 200 000 Kč

 

Tyto finanční částky se rozumějí brutto, tzn., že podléhají zdanění a dalším poplatkům podle zákonů a předpisů platných v České republice.

Nedosáhnou-li výkony kandidátů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že výkony kandidátů nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže pro udělování cen. Je-li úroveň kandidátů rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem pro ceny téhož stupně. Při tom je povinna dbát, aby výše odměn nebyla v rozporu s výsledným pořadím a nepřesáhla u jednotlivých cen vypsanou částku pro tyto ceny.

1. cena může být udělena pouze jedna.

Nositelé těchto hlavních cen získávají současně titul Laureát soutěže.

 

 

 

Další ceny pro každý obor

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY 1. STUPNĚ mohou získat finalisté, kteří nezískali jednu z hlavních cen – 10 000 Kč

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY mohou získat i někteří vynikající kandidáti II. kola, kteří nepostoupili do finále

CENA HL. MĚSTA PRAHY pro nejúspěšnějšího laureáta

KŘIŠŤÁLOVÉ CENY vyrobené ve studiu Moser pro nositele hlavních cen

CENA ČESKÉHO ROZHLASU bezplatná studiová nahrávka a prezentace nejlepšího laureáta ve vysílání ČRo

CENA NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2021 – 20 000 Kč

 

CENA NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER – dárkový poukaz na výběr notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter‑Verlag Kassel pro nejúspěšnějšího laureáta

CENA VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ ČESKÉHO ROZHLASU vybrané notové publikace a unikátní nahrávky z rozhlasového archivu pro nositele hlavních cen

CENA HOLLARU (grafické listy) pro nositele 1. ceny

CENA GALERIE MIRO pro nejúspěšnějšího laureáta

CENA ČASOPISU HARMONIE pro nejlepšího českého účastníka – roční předplatné

Ceny pro obor klavír

CENA RUDOLFA FIRKUŠNÉHO pro nejlepšího laureáta

CENA STEINWAY PRIZEWINNER CONCERTS NETWORK koncerty na mezinárodních pódiích na základě pozvání společnosti Steinway & Sons

 

 

 

Cena pro obor smyčcové kvarteto

CENA NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů – 100 000 Kč

CENA VIKTORA KALABISE A ZUZANY RŮŽIČKOVÉ pro nejúspěšnějšího laureáta – 1 500 USD. Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové spolu s Viktor Kalabis and Zuzana Růžičková Foundation Washington dále podpoří koncerty nositele této ceny zahrnující zásadní dílo Viktora Kalabise až do výše 8 500 USD. Podrobné podmínky ceny naleznete na webových stránkách soutěže.

CENA FIRMY GEWA MUSIC pro nejúspěšnější kvarteto – pouzdra řady GEWA Air pro všechny členy kvarteta v celkové hodnotě 4 000 EUR

Ceny společné pro oba obory

CENA OLEGA PODGORNÉHO pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí alespoň ve II. kole) – 25 000 Kč uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Pražské jaro věnuje obraz vynikajícího českého grafika

CENA ČESKÝCH CENTER týdenní rezidenční pobyt v jednom z Českých center v Evropě pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže

CENA NADACE GIDEONA KLEINA pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže – 15 000 Kč

CENA SPOLEČNOSTI MERCEDES BENZ pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí ve finále nebo čestným uznáním) – společnost poskytne automobil z kategorie New Generation Compact Cars na společně určené akce v rámci koncertní sezony 2021

 

Honorovaná vystoupení

Pro každý z oborů

Honorované vystoupení na 77. mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2022 pro nositele 1. ceny

Společná pro laureáty obou oborů

(pořadatel si vyhrazuje právo volby laureáta z jedné kategorie)

FESTIVALY

Cena Nadace Pro Harmonia Mundi, Švýcarsko – vystoupení na festivalu Ticino Musica International Classic

Associazione Anna Jervolino Caserta, Itálie

Mezinárodní hudební festival EuroArt Praha

Mezinárodní hudební festival Mladá Praha

Mezinárodní hudební festival Pardubické hudební jaro

Festival Klášterní hudební slavnosti

Festival Mladé pódium v rámci cyklu České kulturní slavnosti

Festival Za poklady Broumovska

Festival Třeboňská nokturna

KONCERTNÍ CYKLY V SEZONĚ 2021/2022 TĚCHTO POŘADATELŮ

Český spolek pro komorní hudbu

Klasika Viva

Barocco sempre giovane

Pražské hudební večery ve Španělské synagoze

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Další ceny jsou v jednání a budou zde postupně zveřejněny. Kompletní seznam cen naleznete také v soutěžním katalogu, který bude dostupný během konání soutěže.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1