Rakouský houslista Peter Schuhmayer je od roku 1980 primáriem a zakládajícím členem Artis Quartet, s nímž účinkoval v prestižních koncertních síních a na významných festivalech po celém světě. Jejich CD byly oceněny cenami Echo, Grand Prix du Disque, Diapason d´Or, Prix Caecilia, Indie Award, Midem Classical Award. Pravidelně pořádá mistrovské kurzy na Royal College London, Eastman, Yale, CCOM Beijing a SNU Seoul. Mezi jeho hudební partnery patří Mischa Maisky, Heinrich Schiff, Nabuko Imai, Sol Gabeta, Christoph Eschenbach, Richard Stoltzman a Sharon Kam. V současné době působí také jako pedagog pro komorní hru a housle na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.